Fritid for deg!

Kontakt

 

Styreleder 2018

Linn Iren Engemyr Knutsen er styreleder i LUNAR. I tillegg er hun frivillig i prosjekt Byhagen i Lillesand. Til daglig jobber Linn som flyktningekonsulent i Grimstad kommune, og er spesielt engasjert for å få flere flyktninger med i frivilligheten.

Anette Lindhagen har vært styremedlem siden 2013. Anette er opptatt av det aller meste innen sosialt arbeid og ungdomsarbeid. Anette er en kruttønne av engasjement og er aldri redd for å brette opp armene og ta i et tak, uansett oppgave.

Monica Strand Korgerud kan beskrives følgende : likestillingsentusiast, feminist, kroppspositivist og LHBTIQA-forkjemper med en uforbederlig trang til å alltid prøve å gjøre ting bedre. Vært med i LUNAR-styret siden 2014.

Øvrige medlemmer i styret: Anette Axelsen, Mai Yassir, Mia Isaksen og Fride Synnøve Øraker Færø


Lederne for ungdomsgruppene:

Lillesand: Mia Isaksen og May Lindstrøm

Lederne for kvinnegruppe:

Kristiansand: Natalia Herpnernova

Lillesand: Lene Mordal

Kontaktperson:

Thea Lyssand

Tlf: 940 82 306

Mail: Lunargrupper@gmail.com