Fritid for deg!

Metode og målgruppe på ungdomsgruppene

Mål

Målet med ungdomsgruppene er å gi en gratis meningsfylt fritid, lære mer om viktige temaer, lære å sette grenser og stå for egne valg. Gjennomgående grunntanke i all vår virksomhet er å styrke kommunikasjon, selvtillit, respekt, likestilling og samtidig utfordre fordommer. Dette mener vi på sikt gir deltakerne mot til å ta valg basert på egne verdier. Gjennom å arbeide fra denne platformen jobber ungdomsgruppene rus-, kriminalitets og mobbeforebyggende. Deltakelse i våre grupper skal gi tilhørighet og opplevelse av fellesskap, noe som også er det viktigste for å motvirke ekstremisme og radikalisering.

150431_153287418164427_592846965_n

Målgruppe:

Vi mener deltakerne får best læringsutbytte dersom gruppen er mest mulig mangfoldig. Vi forsøker derfor å rekruttere ungdommer og kvinner med ulik bakgrunn, ressurser, verdier og kvaliteter. Rekrutterer også gjerne personer som ikke kjenner hverandre godt fra før, men som vil kunne ha glede og utbytte av gruppene. Vi fokuserer på hver enkelt deltakers ressurser og positive kvaliteter.

Metoder:

Gruppelederne samarbeider om gjennomføring av hver økt, med forutsigbar struktur for deltakerne. Vi bruker deltakende metoder1 for å styrke engasjement og læring. Gjennom blant annet rollespill har deltakerne kunnet forberede seg på vanskelige situasjoner og ”øve seg” i hvordan de kan takle slike situasjoner. De frivillige bruker hovedsakelig en rekke grunnaktiviteter, som 4-hjørner øvelser, rollespill, enig/uenig-øvelser, mingleøvelser og andre deltakende øvelser.

Annenhver gang er det et diskusjonstema, de resterende ganger sosiale og relasjonsbyggende aktiviteter. Diskusjonstemaer  kan være ekteskap, familie, krav, rus, kjærlighet, seksualitet, grensesetting, forbilder, drømmer, kriminalitet, mot, redsel, sex, vold, vennskap, tillit, fordommer og mobbing. I tillegg til de konkrete temaene kan gruppene lage mat, se film, spille paintball, dra på fisketur, ha sminkekveld og spakveld, få besøk av selvforsvarsinstruktør, reise på ridetur, båltur, tematur i dyreparken med nærkontakt med dyrene, aktivitetsturer og mye mer. Deltakerne er selv med på å bestemme hvilke temaer og aktiviteter som gruppen har.

De frivillige lederne jobber aktivt og bevisst i gruppene for å bidra til økt selvfølelse, selvtillit, kunnskapsnivå og bevissthet om egne valg, rettigheter og muligheter. Alle frivillige ledere har gått igjennom et omfattende lederkurs. Dette innebærer kurs og trening i hvordan lede en ungdomsgruppe. Samtidig har de blitt utfordret i ulike scenarier og situasjoner som kan oppstå. På kurset får lederne innføring i ulike kommunikasjonsmetoder, refleksjonsøvelser og forebyggende ungdomsarbeid. I tillegg får de kurs om æresvold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. De er derfor godt kvalifiserte til å lede og holde en gruppe. Organisasjonen har et aktivt og bevisst bruk av rollemodeller, og anerkjenner ledernes innflytelse på gruppedeltakerne. Lederne må derfor identifisere seg med organisasjonens verdigrunnlag, og oppfylle våre ønsker om kvalifikasjoner og egnethet. De frivillige er bevisste sitt ansvar og påvirkning som rollemodeller.

LUNAR driver ikke med støttegrupper, selvhjelpsgrupper eller terapi.

Struktur:

Gruppene møtes en gang i uken i 2-3 timer over ett skoleår med oppstart på høstsemesteret. Deltakerne har oppmøteplikt og må gi beskjed dersom de ikke har mulighet til å komme på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn. Det er mulig for deltakere å være med utover første år. Hver gruppe har ideelt sett mellom 6 og 12 deltakere. LUNAR har imidlertid drevet grupper som har vært både større og mindre enn dette.

Henvisning:                   

LUNAR tar imot søknader fra mange ungdommer som vil være med på gruppe. Antall ledige plasser er avhengig av hvor mange frivillige ledere vi har fra år til år. Deltakere får plass gjennom å fylle ut et enkelt søknadsskjema hvor de skriver navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og hvorfor de ønsker å delta på gruppe. I størst mulig grad ønsker vi å motta søknader fra ungdommen selv. Dersom du er lærer, helsesøster, barnevernansatt, forelder eller på annen måte kjenner ungdom du mener bør få plass på en gruppe, ta gjerne kontakt med oss. Vi har mulighet til å gi prioritert plass til enkeltungdommer som er særlig motivert for å være med.