Fritid for deg!

Dialogprosjektet

LUNAR starte opp ny aktivitet for å få frem stemmer og avdekke utfordringer for kvinner i dagens samfunn. Bør likestillingsdebatten gi større rom for nye eller ukjente problemstillinger?

Vi er i ferd med å starte et nytt prosjekt som heter Dialogprosjektet. I dette prosjektet skal vi invitere ressurspersoner (ledere og representanter, fra ulike miljøer, kulturelle, religiøse, politikere, forskere, organisasjoner) for å målrettet diskutere: Hva er unge og voksne kvinners utfordringer i det norske samfunnet i dag?

Vi tenker å få frem på de sakene som forsvinner i likestillingsdebatten på Sørlandet, men som vår organisasjon har som hjertesaker: Særlige likestillingsutfordringer for ungdom (seksuell vold og trakassering, kjønnet mobbing, vold i hjemmet eller andre nære relasjoner) og særlige likestillingsutfordringer for kvinner og barn med minoritetsbakgrunn (utfordringer knyttet til for eksempel språk, inkludering, æresrelatert problematikk, kvinnehelse i et migrasjonsperspektiv og annet).

Gjennom de vi møter ser vi at det er mange stemmer som ikke blir hørt. Mens debatten raser om permisjonsfordeling, deltidsarbeid, representasjon og barnehagedekning, opplever de vi møter at likestillingsdebatten ikke angår dem. Vi søker å avdekke også andre problemstillinger knyttet til det å være kvinne i det norske samfunnet. Vi treffer mennesker som beskriver utsatthet for voldtekt, vold i nære relasjoner æreskrenkelser, dobbeldiskriminering og andre problemer som i svært liten grad tas opp i den offentlige diskursen, særlig lokalt. Vi tror også at det finnes mange problemstillinger som vi aldri hører noe om. Vi søker å avdekke disse andre problemstillinger knyttet til det å være kvinne i det norske samfunnet.

Som metode kommer vi til å bruke en strukturert prosess, med forskjellig dialog- og gruppeprosesser, som får frem jenters og kvinners behov på Sørlandet. Videre skal prosessen også bidra med forslag til løsninger på utfordringer og tiltak som kan bidra til økt likestilling, med særlig fokus på utsatthet for vold i nære relajoner.

Produktet av prosessen skal være en rapport som overleveres politikerne sammen med en dokumentarfilm om prosessen. Selve prosessen vil også skape tilhørighet, nettverk, empowerment og synliggjøring av de deltakerne som er med i prosessen.