Fritid for deg!

Utadrettet virksomhet

LUNAR har fire satsingsområder:

– Møteplasser

– Arbeid mot kjønnet mobbing og seksuell vold mot ungdom

– Æresrelatert vold, tvangsekteskap og ekstrem begrensning av unges frihet

– Inkludering og integrering

LUNAR har arrangert flere store seminar i samarbeid med Senter for Likestilling ved UiA. I tillegg blir LUNAR bedt om å holde foredrag i forskjellige sammenhenger. LUNAR har vært høringsinstans i forskjellige saker og er også aktiv i likestillingsdebatten, voldtektsdebatten og annet som er relevant for de menneskene vi jobber med.

Vi jobber med ulike prosjekter, som Dialog-prosjektet, Byhage-prosjektet og Radikaliserings-prosjektet, og høster gjennom dette arbeidet verdifulle erfaringer og ny kunnskap om hvordan vi best kan arbeide for inkludering og mot utenforskap.

Ønsker å du å jobbe med holdningsskapende arbeid med utadrettet virksomhet rundt disse temaene? Vi søker etter skribenter, aksjonister og andre med et brennende engasjement for likeverd. Ta kontakt med oss og hør om dette kan være noe for deg.