Fritid for deg!

Samarbeidspartnere

LUNAR samarbeider med kommuner, staten, ulike stiftelser og andre frivillige organisasjoner. Det er viktig for å dele kompetanse, komplementere hverandres arbeid og på den måten nå lengre for å nå være felles mål. Samarbeidspartnere er: