Kvinnegruppe

Lunar sine kvinnegrupper er et religionsnøytralt fritidstilbud hvor minoritetskvinner og norske kvinner, uansett bakgrunn og verdigrunnlag, kan treffes og bli kjent med hverandre.

I kvinnegruppene er det fokus på nettverksskapende og relasjonsbyggende aktiviteter og fritidstilbud.

Kvinnegruppene møtes én til to ganger i uken og har samlinger med både aktiviteter, tema og refleksjonsøvelser. Sammen har vi håndarbeiderkurs, jobbsøkerkurs, turer og matlaging.

Vi har en forutsigbar struktur hvor to personer har hovedansvaret for aktiviteter eller øvelser for samlingene. Kvinnene i gruppa møtes som likeverdige. Vi har ingen ledere, men frivillige som tilrettelegger og planlegger samlingene.

De frivillige som har ansvaret for kvinnegruppen er sterke og trygge kvinner. De er en ressurs for de andre kvinnene for å skape et inkluderende og nettverksskapende miljø.

Dette er et tilbud hvor kvinner også kan ta med sine barn.

Byhage

​Lunar sin Byhage er en møteplass for kvinner på tvers av bak- grunn, kultur og språk. Byhagen ligger i Meta Hansens Hage i Lillesand sentrum, og her dyrker vi både norske og mer eksotiske grønnsaker.

Vi treffes ukentlig, og når vinteren kommer og vi ikke kan treffes i hagen drar vi på «studietur» til større gartneri,

lager god mat sammen, lærer om og av hverandres kultur, snakker om aktuelle tema og gjør hyggelige aktiviteter.

Det er ingen krav til forhåndskunnskaper for å være med i Lunar sin Byhage. Dette skal være en sosial og hyggelig hage, med fokus på å bygge relasjoner, og kanskje dyrke Lillesands beste tomater?

​Lunar sin Byhage er en møteplass for kvinner på tvers av bak- grunn, kultur og språk. Byhagen ligger i Meta Hansens Hage i Lillesand sentrum, og her dyrker vi både norske og mer eksotiske grønnsaker.

Vi treffes ukentlig, og når vinteren kommer og vi ikke kan treffes i hagen drar vi på «studietur» til større gartneri, lager god mat sammen, lærer om og av hverandres kultur, snakker om aktuelle tema og gjør hyggelige aktiviteter.

Det er ingen krav til forhåndskunnskaper for å være med i Lunar sin Byhage. Dette skal være en sosial og hyggelig hage, med fokus på å bygge relasjoner, og kanskje dyrke Lillesands beste tomater?

Pin It on Pinterest