Om Lunar

Lunar er en frivillig organisasjon som jobber for å fremme likestilling, vennskap og rettferdighet.

Om Lunar
Organisasjonen ble stiftet i 2008. Navnet var SISTERS, og vi hadde fokus på jentegrupper. Stor pågang gjorde at vi utvidet, og har nå grupper for jenter, gutter og kvinner. Vi endret navn til LUNAR, som står for likestilling, utvikling, nettverk, aktivitet og relasjon.

Lunar har 40 frivillige som gjennom enorm dugnadsinnsats jobber for å skape et inkluderende samfunn. Lunar jobber mot mobbing, ensomhet, radikalisering og ekstremisme gjennom å skape relasjoner og tilhørighet i lærerike og opplevelsesrike fritidstilbud.

Målgruppe
Vi mener deltakerne i gruppene våre får best læringsutbytte dersom gruppen er mangfoldig. Vi forsøker derfor å rekruttere ungdommer og kvinner med ulik bakgrunn, ressurser, verdier og kvaliteter. Vi rekrutterer gjerne personer som ikke kjenner hverandre fra før, men som vil kunne ha glede og utbytte av gruppene. Vi fokuserer på hver enkelt deltakers ressurser og positive kvaliteter.

Metoder
Gruppelederne i Lunar samarbeider om gjennomføring av hver samling, med forutsigbar struktur for deltakerne. Vi bruker

deltakende metoder for å styrke engasjement og læring. Gjennom blant annet rollespill har deltakerne kunnet forberede seg på vanskelige situasjoner og ”øve seg” på hvordan de kan takle ulike situasjoner. De frivillige bruker hovedsakelig en rekke grunnaktiviteter, som 4-hjørner øvelser, rollespill, enig/uenig-øvelser, mingleøvelser og andre deltakende øvelser.

Annenhver samling er det samtaler med valgt tema. Vi snakker og diskuterer temaer som ekteskap, familie, krav, rus, kjærlighet, seksualitet, grensesetting, forbilder, drømmer, kriminalitet, mot, redsel, sex, vold, vennskap, tillit, fordommer og mobbing.

Annenhver samling er det sosiale og relasjonsbyggende aktiviteter. Da lager vi mat, ser film, spiller paintball, drar på fisketur, har sminkekvelder, båltur og mye annet gøy. Deltakerne i gruppene er selv med på å bestemme hvilke temaer og aktiviteter som skal gjennomføres.

De frivillige lederne jobber aktivt og bevisst i gruppene for å bidra til økt selvfølelse, selvtillit, kunnskapsnivå og bevissthet om egne valg, rettigheter og muligheter. Alle frivillige ledere har gått igjennom et omfattende lederkurs. Dette innebærer kurs og trening i hvordan lede en ungdomsgruppe. Lunar har et aktivt og bevisst bruk av rollemodeller, og anerkjenner ledernes innflytelse på gruppedeltakerne. Lederne må derfor identifisere seg med organisasjonens verdigrunnlag, og oppfylle våre ønsker om kvalifikasjoner og egnethet.

Lunar er en frivillig organisasjon som jobber for å fremme likestilling, vennskap og rettferdighet.

Om Lunar
Organisasjonen ble stiftet i 2008. Navnet var SISTERS, og vi hadde fokus på jentegrupper. Stor pågang gjorde at vi utvidet, og har nå grupper for jenter, gutter og kvinner. Vi endret navn til LUNAR, som står for likestilling, utvikling, nettverk, aktivitet og relasjon.

Lunar har 40 frivillige som gjennom enorm dugnadsinnsats jobber for å skape et inkluderende samfunn. Lunar jobber mot mobbing, ensomhet, radikalisering og ekstremisme gjennom å skape relasjoner og tilhørighet i lærerike og opplevelsesrike fritidstilbud.

Målgruppe
Vi mener deltakerne i gruppene våre får best læringsutbytte dersom gruppen er mangfoldig. Vi forsøker derfor å rekruttere ungdommer og kvinner med ulik bakgrunn, ressurser, verdier og kvaliteter. Vi rekrutterer gjerne personer som ikke kjenner hverandre fra før, men som vil kunne ha glede og utbytte av gruppene. Vi fokuserer på hver enkelt deltakers ressurser og positive kvaliteter.

Metoder
Gruppelederne i Lunar samarbeider om gjennomføring av hver samling, med forutsigbar struktur for deltakerne. Vi bruker deltakende metoder for å styrke engasjement og læring. Gjennom blant annet rollespill har deltakerne kunnet forberede seg på vanskelige situasjoner og ”øve seg” på hvordan de kan takle ulike situasjoner. De frivillige bruker hovedsakelig en rekke grunnaktiviteter, som 4-hjørner øvelser, rollespill, enig/uenig-øvelser, mingleøvelser og andre deltakende øvelser.

Annenhver samling er det samtaler med valgt tema. Vi snakker og diskuterer temaer som ekteskap, familie, krav, rus, kjærlighet, seksualitet, grensesetting, forbilder, drømmer, kriminalitet, mot, redsel, sex, vold, vennskap, tillit, fordommer og mobbing.

Annenhver samling er det sosiale og relasjonsbyggende aktiviteter. Da lager vi mat, ser film, spiller paintball, drar på fisketur, har sminkekvelder, båltur og mye annet gøy. Deltakerne i gruppene er selv med på å bestemme hvilke temaer og aktiviteter som skal gjennomføres.

De frivillige lederne jobber aktivt og bevisst i gruppene for å bidra til økt selvfølelse, selvtillit, kunnskapsnivå og bevissthet om egne valg, rettigheter og muligheter. Alle frivillige ledere har gått igjennom et omfattende lederkurs. Dette innebærer kurs og trening i hvordan lede en ungdomsgruppe. Lunar har et aktivt og bevisst bruk av rollemodeller, og anerkjenner ledernes innflytelse på gruppedeltakerne. Lederne må derfor identifisere seg med organisasjonens verdigrunnlag, og oppfylle våre ønsker om kvalifikasjoner og egnethet.

Pin It on Pinterest